Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4136. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, stran 13233.

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Brežice na 7. seji dne 5. 7. 1999 sprejel
S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije
1
V Občinsko volilno komisijo občine Brežice se imenujejo:
1. Baškovič Maja, roj. 11. 5. 1962, Brežice, Hrastinska pot 12, za predsednico,
2. Matjašič Bogdan, roj. 13. 2. 1967, Brežice, Kogojeva ulica 3, za namestnika predsednice,
3. Čakar Ivan, roj. 18. 1. 1961, Krško, Ulica Ilije Gregoriča 18a, za člana,
4. Gramc Martin, roj. 24. 9. 1940, Gazice 3, za namestnika člana,
5. Pavlin Andreja, roj. 8. 1. 1977, Brežice, Bizeljska cesta 10, za članico,
6. Medvešček Ivanka, roj. 15. 11. 1953, Brežice, Bohoričeva ulica 13, za namestnico članice,
7. Zorko Franc, roj. 15. 10. 1945, Sela pri Dobovi 42, za člana,
8. Kelhar Ivan, roj. 19. 12. 1955, Vrhovnica 5, Bizeljsko, za namestnika člana.
2
Občinska volilna komisija se imenuje za mandat štirih let.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 108-13/99-211
Brežice, dne 5. julija 1999.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.