Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4135. Spremembe statuta Občine Brežice, stran 13233.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in v skladu s 120. členom statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Brežice na 9. redni seji dne 11. 10. 1999 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Brežice
1. člen
Beseda »opredeljenih« v drugem stavku 12. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99), se črta.
2. člen
Beseda »opredeljenih« v drugem stavku prvega odstavka 21. člena statuta Občine Brežice, se črta.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati z dnem sprejetja in se objavijo v Uradnem listu RS.
Št. 013-1/99-21
Brežice, dne 11. oktobra 1999.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.