Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4133. Aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji, stran 13232.

Na podlagi določil kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 36/98 - prečiščeno besedilo) sprejemajo Združenje bank Slovenije, Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, kot zastopnik delodajalcev ter Sindikat delavcev bank in hranilnic Slovenije in Sindikat Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, kot zastopnika delojemalcev
A N E K S H K O L E K T I V N I P O G O D B I
dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
1. člen
V kolektivni pogodbi dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 36/98 – prečiščeno besedilo) se spremeni prvi odstavek 4. člena, tako da se glasi:
“(1) Ta pogodba velja od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2000.”
2. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. septembra 1999.
Sindikat
delavcev bank
in hranilnic Slovenije
Predsednik
Drago Jurenec l. r.
Sindikat Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana
Predsednik
Miran Marentič l. r.
Združenje bank Slovenije
GIZ, Ljubljana
Predsednik NS
Aljoša Tomaž l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 30. 9. 1999 pod zap. št. 35/3 in št. spisa 121-03-0039/94-017.