Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4126. Poprečna plača iz 10. člena zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001, stran 13220.

Na podlagi prvega odstavka 12. člena zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (Uradni list RS, št. 39/99) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja
P O V P R E Č N O P L A Č O
iz 10. člena zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001
Povprečna plača v Republiki Sloveniji za mesec avgust 1999 je 172.910 SIT.
Podatek se uporablja za ugotavljanje upravičenosti do dodatka, ki ga je delodajalec dolžan izplačati zaposlenim, katerih izplačana plača za poln delovni čas v tekočem mesecu je ali bi bila nižja od povprečne plače v Republiki Sloveniji.
Št. 663-02-001/99-015
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.