Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4104. Pravilnik o načinu oddajanja šolskih prostorov v uporabo, stran 13139.

Na podlagi 21. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 10. in 101. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) in drugega odstavka 44. člena odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov (Uradni list RS, št. 4/97, 35/97 in 24/99) je Občinski svet občine Tržič na 6. seji dne 29. 9. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu oddajanja šolskih prostorov v uporabo
1. člen
S tem pravilnikom se določa način oddajanja prostorov v osnovnih šolah na območju Občine Tržič v uporabo (v nadaljevanju: šolski prostor), višina uporabnine in način plačila uporabnine.
2. člen
Osnovne šole v Občini Tržič (v nadaljevanju: šole) lahko oddajajo šolski prostor v uporabo po končanem pouku in zaključenih interesnih dejavnostih svoje šole.
3. člen
Pri oddajanju šolskega prostora v uporabo morajo šole dati prednost tistim izvajalcem različnih programov, ki vključujejo otroke in mladino do 20. leta starosti in tistim športnim klubom in društvom, ki so vključeni v program športa v Občini Tržič. V šolah naj bi se za te starostne skupine zagotavljal šolski prostor do 20. ure zvečer.
4. člen
Za uveljavitev prednostne pravice morajo izvajalci programov, športna društva in klubi predložiti šoli potrdilo, ki ga izda pristojni upravni organ Občine Tržič.
5. člen
Uporabnina za tisti del programov, ki so sofinancirani iz proračunskih sredstev Občine Tržič znaša za eno uro 1.000 tolarjev.
Uporabnina se enkrat letno, najkasneje do konca meseca februarja tekočega leta, uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
6. člen
Za oddane prostore, v katerih uporabnik izvaja ostale dejavnosti namenjene uporabnikom, ki niso opredeljeni v 3. členu tega pravilnika, se oblikuje ekonomska najemnina.
7. člen
Šole izstavljajo račune za plačilo uporabnine za šolske prostore na podlagi pogodbe o oddaji šolskih prostorov, v kateri mora biti obvezno naveden uporabnik šolskega prostora, število ur oddaje prostora in cena.
8. člen
Izjemoma se šolski prostori lahko oddajo brezplačno, o čemer se z uporabnikom sklene pogodba o brezplačni oddaji šolskega prostora, v kateri mora biti obvezno naveden uporabnik, število ur oddaje prostora in vzrok brezplačne oddaje.
9. člen
Pogodbe o oddaji šolskega prostora v uporabo, podatke o prihodkih in porabi sredstev iz naslova oddaje šolskega prostora v uporabo pošiljajo ravnatelji osnovnih šol pristojnemu upravnemu organu Občine Tržič dvakrat letno.
10. člen
Sredstva, pridobljena iz naslova oddaje šolskega prostora v uporabo, lahko šole uporabljajo le za vzdrževanje šolskega prostora in razvoj športnih dejavnosti.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 621-01/99-04
Tržič, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost