Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4096. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podvelka-Ribnica za leto 1998, stran 13120.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US RS in 56/98) in 21. člena statuta Občine Podvelka-Ribnica (MUV, št. 4/95) je Občinski svet občine Ribnica na Pohorju na 5. redni seji dne 16. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Podvelka-Ribnica za leto 1998
1. člen
Svet občine Ribnica na Pohorju sprejme zaključni račun proračuna Občine Podvelka-Ribnica za leto 1998, ki obsega sredstva proračuna in stanovanjskega sklada in vire rezerv.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki proračuna Občine Podvelka-Ribnica za leto 1998 znašajo:
– skupni prihodki              299,911.607,84 SIT,
– skupni odhodki               297,821.410,21 SIT,
– presežek prihodkov              2,090.197,63 SIT.
Presežek prihodkov nad odhodki znaša v letu 1998 v višini 2,090.197,63 SIT se prenese v celoti v leto 1999 za tekoče namene.
3. člen
Sredstva rezerv Občine Podvelka-Ribnica znašajo po zaključnem računu za leto 1998 1,602.639,82 SIT in se prenesejo v celoti kot rezerva proračuna v leto 1999.
4. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine Podvelka-Ribnica za leto 1998 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati dne 16. 4. 1999 in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-1/99-01
Ribnica na Pohorju, dne 17. septembra 1999.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost