Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4086. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, stran 13085.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97 in 28/99) izdajam
S K L E P
o objavi sklepa o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
Objavljam sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, ki ga je sprejel Mestni svet mestne občine Celje na 8. seji dne 5. oktobra 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
Mestni svet mestne občine Celje, je na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98) na 8. seji dne 5. 10. 1999 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi za nepremičnine označene z naslednjimi parc. št:
A)  1634/6     cesta       v izmeri 203 m2
   1634/7     cesta       v izmeri 99 m2
   1634/8     cesta       v izmeri 171 m2
   1634/9     cesta       v izmeri 109 m2
vpisane v vl. št. 515 k.o. Teharje.
B)  2170      neplodno      v izmeri 1163 m2
   2177      neplodno      v izmeri 1092 m2
   2171      poslovna stavba  v izmeri 19 m2
           vodotok      v izmeri 565 m2
   2178      cesta       v izmeri 615 m2
   2179      cesta       v izmeri 219 m2
   2182      cesta       v izmeri 8 m2
   2183      cesta       v izmeri 85 m2
vse vpisane v vl. št. 1083 k.o. Medlog.
C)  2542/5     zelenica      v izmeri 98 m2
   2542/6     zelenica      v izmeri 325 m2
vpisani v vl. št. 1449 k. o. Celje.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last Mestne občine Celje.
3. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466A-8/99
Celje, dne 5. oktobra 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost