Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4084. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje, stran 13061.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97 in 28/99) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini celje
Objavljam odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje, ki ga je sprejel Mestni svet mestne občine Celje na 8. seji dne 5. 10. 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 17. člena statuta Mestne občne Celje (Uradni list RS, št. 41/95) ter uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) je Občinski svet mestne občine Celje dne 5. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo in občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste v skupni dolžini 326,884 km se kategorizirajo na:
– lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) v skupni dolžini 142,125 km,
– javne poti (s skrajšano oznako JP) v skupni dolžini 149,392 km,
– nekategorizirane ceste (s skrajšano oznako: NKC) v skupni dolžini 35,367 km.
3. člen
Lokalne ceste v mestu Celje in naseljih z uvedenim uličnim sistemom pa se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako: LG) v mestu Celje. To so ceste, ki so kot nadaljevanje državnih cest skozi mesto, namenjene prometnemu povezovanju mestnih območij in četrti.
– na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako: LZ) v mestu Celje. To so ceste, ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov, iz posameznih območij mesta in delov naselij na ceste višje kategorije.
– na lokalne ceste izven območja mesta Celje (s skrajšano oznako: LC), ki so namenjene povezovanju naselij. To so ceste namenjene povezovanju naselij v občini, z naselji v sosednjih občinah in naselij ali delov naselij v občini med seboj: Bukovžlak, Dobrova, Gorica pri Šmartnem, Jezerce pri Šmartnem, Kanjuce, Kladnart, Konjsko, Košnica, Lahovna, Lava, Ljubečna, Loče, Lokrovec, Lopata, Ložnica, Medlog, Osenca, Otemna, Pečovnik, Pepelno, Prekorje, Rožni vrh, Runtole, Rupe, Selce, Šentjungert, Škofja vas, Slatina v Rožni dolini, Šmartno v Rožni dolini, Šmiklavž, Teharje, Tremerje, Trnovlje, Vrhe, Začret, Zadobrova, Zgornja Hudinja, Zvodno.
4. člen
Javne poti (s skrajšano oznako: JP), so občinske ceste, namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini, vendar ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (npr. ulice, trgi, krajevne ceste in krajevne poti, vaške ceste in poti, poti za pešče, kolesarje, gonjače in podobno).
5. člen
Nekategorizirana cesta (s skrajšano oznako: NKC), je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in podobne);
6. člen
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako: KJ), ki so namenjene prometu kolesarjev v občini in med njimi.
7. člen
Glavne mestne ceste so: (skrajšana oznaka LG)
8. člen
Zbirne mestne ceste so: (skrajšana oznaka LZ)
9. člen
Lokalne ceste so: (skrajšana oznaka LC)
10. člen
Javne poti so: (skrajšana oznaka JP)
11. člen
Nekategorizirane ceste so: (skrajšana oblika NKC)
12. člen
Javne pešpoti so: (skrajšana oznaka JPP)
13. člen
Javne pasaže in podhodi so:
14. člen
Spremembe kategorizacije cest in javnih poti po tem odloku, se izvedejo po določilih odloka o občinskih cestah v Mestni občini Celje.
15. člen
K tej kategorizaciji je pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 1999.
Št. 1200/07/97
Celje, dne 5. oktobra 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost