Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4075. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razpis, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga, stran 13046.

Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena in drugega odstavka 5. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije ter 8. in 11. člena pravil Združenja za elektroindustrijo GZS je upravni odbor Združenja za elektroindustrijo na 2. seji dne 1. 10. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom je določena maksimalna višina običajnega odpisa, primanjkljaja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara, uničenje blaga), ki je neločljivo povezan s skladiščenjem in prevozom blaga in se v proizvodni dejavnosti šteje za normalnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.
Primanjkljaj blaga šteje za jemanje blaga za neposlovne namene, razen primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki nastanejo zaradi manipulacije z blagom v času prevoza ter skladiščenja pri gospodarskih subjektih – proizvodnih podjetjih elektroindustrije.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost na pridobiten način in so po Standardni klasifikaciji dejavnosti registrirani v:
DK 29.7 Proizvodnja gospodinjskih aparatov, naprav
DL 30  Proizvodnja pisarniških strojev, računalnikov
DL 31  Proizvodnja električnih strojev, aparatov
DL 32  Proizvodnja RTV, komunikacijskih aparatov,
     opreme
DL 33  Proizvodnja medicinskih, finomehanskih,
     optičnih instrumentov.
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih in fizikalnih lastnosti blaga (sušenje, krčenje, izhlapevanje in podobno) in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z blagom v tekočem stanju (barve, laki, topila ipd.) ali sipkem stanju (granulati ipd.).
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z lomljivim blagom (steklo, porcelan, keramika ipd.) .
Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih vplivov pri manipulaciji ali skladiščenju in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Primanjkljaj in uničenje blaga se ugotavljata:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenju blaga pri prevozu in skladiščenju blaga,
– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi primanjkljaja in uničenja blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja, okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene primanjkljaje in uničenje blaga, v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom pri skladiščenju in prevozu blaga, se za primanjkljaj in uničenje blaga iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika šteje primanjkljaj in uničenje, ki se izračuna za posamezne skupine blaga od vrednosti prometa blaga v določeni obračunski dobi z uporabo v Tabeli 1 podanih stopenj:
Tabela 1: Stopnje za preračun primanjkljaja ali uničenja blaga, ki je neločljivo povezan s prevozom in skladiščenjem blaga.
-----------------------------------------------------------------
Vrste blaga           Stopnja primanjkljaja in uničenja
-----------------------------------------------------------------
kemikalije:
hlapljive snovi                       1,5%
barve, laki                         2,5%
maziva                            1,5%
čistila                           1,5%
tehnični plini                         4%
naftni derivati                       1,5%
potrošni materiali za vzdrževanje               2%
materiali in deli iz železa in jekla:
pločevina vseh vrst                     1,0%
vijačni material in drugi spajalni materiali         1,0%
žice, profili, cevi                     3,0%
jekla za orodjarstvo                     1,0%
iz bakra:
pločevina, žice, profili, drugo               3,5%
iz aluminija:
pločevina, profili, žice, drugo               3,0%
druge kovine in zlitine                   1,5%
izolacijski, impregnacijski in tesnilni materiali:
izolacijske in impregnacijske mase              2,5%
trakovi, cevi                        2,5%
drugi izolacijski materiali                 2,5%
granulati - plastika                     2,5%
lomljivi materiali in polizdelki:
steklo                            4,0%
keramika                           3,0%
iz plastičnih mas                      1,5%
kaširani laminati                      2,0%
komponente, embalaža in drugo:
elektronske, električne komponente in
elementi, tiskana vezja                   1,0%
embalaža, material za pakiranje               3,0%
ostali tehnični materiali (guma...)              2%
drugi tehnični izdelki                    1,5%
drugo                            1,5%
-----------------------------------------------------------------
7. člen
Gospodarski subjekti iz 2. člena tega pravilnika, ki opravljajo še druge stranske dejavnosti ali uporabljajo pri svojem poslovanju druge vrste blaga, lahko uporabljajo za te dejavnosti določila pravilnikov drugih strokovnih združenj o višini običajnega primanjkljaja in uničenja blaga, ki je neločljivo povezan s prevozom in skladiščenjem blaga.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
9.člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
upravnega odbora
Združenja ze elektroindustrijo
Jože Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost