Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4059. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje rdečice (Erysipelas), stran 13030.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje rdečice (Erysipelas)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje rdečice – Erysipelas (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da se je pojavila bolezen, dolžna klinično potrditi ali pa ovreči sum.
Šteje se, da je bolezen potrjena, če se pojavijo klinični znaki ali če se določi povzročitelj bolezni.
4. člen
Če je bolezen potrjena, mora pooblaščena veterinarska organizacija s strokovnim navodilom na okuženem gospodarstvu določiti:
– omejitev gibanja in prometa z živalmi;
– prepoved klanja;
– zdravljenje obolelih živali;
– dezinfekcijo oseb, ki prihajajo v stik s sumljivimi ali bolnimi živalmi in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer.
5. člen
Omejitve in ukrepi iz 4. člena tega navodila prenehajo veljati, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi ter opravljena DDD in v osmih dneh po končanem zdravljenju ni bilo novih primerov bolezni.
6. člen
Stroški, nastali v zvezi z izvajanjem tega navodila, bremenijo skrbnika živali.
7. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-48/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga I

-----------------------------------------------------------------
Bolezen    Klinični znaki
-----------------------------------------------------------------
rdečica    pri akutni obliki bolezni prašičev:

        - nenadna izguba apetita;

        - povišana telesna temperatura;

        - apatičnost;

        - po koži značilni znaki koprivnice;

        pri kronični obliki bolezni prašičev:

        - poliartritis;

        - endokarditis;

        - nekroza kože;

        pri puranih:

        - apatičnost;

        - driska;

        - pomodrela in otekla roža;

        - povečan pogin;

        pri ovcah:

        - predvsem pri jagenjčkih do 3. meseca
        starosti;

        - otekli sklepi;

        - oteženo dihanje;

        - zaostanek v rasti.
-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost