Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4055. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje psitakoze (Psittacosis), stran 13026.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95 in 80/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje psitakoze (Psittacosis)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje psitakoze – Psittacosis (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Živali so perutnina (kokoši, purani, pegatke, race, gosi, prepelice, golobi, fazani, jerebice in ratiti) ter ljubiteljske in prostoživeče vrste ptic.
– Reja je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule živali odpelje v kafilerijo, če je mogoče, drugače pa sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi preprečevanja onesnaževanja okolja.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da se je pojavila bolezen, dolžna potrditi ali pa ovreči sum.
Šteje se, da je bolezen potrjena, če se ob kliničnih znakih določi tudi povzročitelj bolezni oziroma so rezulati seroloških preiskav pozitivni (parni serum).
4. člen
Če je bolezen potrjena, mora pooblaščena veterinarska organizacija s strokovnim navodilom v okuženi reji določiti:
– omejitev gibanja in prometa z živalmi;
– pregled živali;
– zdravljenje živali;
– uporabo zaščitnih sredstev pri ljudeh, ki prihajajo v stik z okuženimi živalmi;
– preiskavo klinično bolnih in poginulih živali na povzročitelja bolezni;
– neškodljivo uničenje trupel poginulih živali ter blata in nastila in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer.
5. člen
Omejitve in ukrepi iz 4. člena tega navodila prenehajo veljati pod naslednjimi pogoji:
– da so bili izvedeni predpisani ukrepi,
– da v osmih dneh po končanem zdravljenju ni bilo novih primerov bolezni,
– da je bila opravljena DDD in
– da so rezultati kontrolne preiskave, opravljene deset dni po končanem zdravljenju, negativni.
6. člen
Stroški, nastali v zvezi z izvajanjem tega navodila, bremenijo skrbnika živali.
7. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-45/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga I

-----------------------------------------------------------------
Bolezen     Klinični znaki
-----------------------------------------------------------------
psitakoza    - vnetje očesnih veznic;
         - vnetje sluznice dihal, včasih z izcedkom;
         - težko dihanje in druge respiratorne motnje;
         - zelenkasto-siva in zelenkasto-rumena
         želatinozna driska, lahko s primesjo krvi;
         - pareze in paralize nog;
         - nekoordinirana hoja in letenje živali;
         - splošna oslabelost in onemoglost živali.
-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost