Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4053. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje mrzlice Q (Q-febris), stran 13024.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95 in 80/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje mrzlice Q (Q-febris)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje mrzlice Q – Q-febris (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da se je pojavila bolezen, dolžna klinično potrditi ali pa ovreči sum.
Šteje se, da je bolezen potrjena, če se ob kliničnih znakih določi tudi povzročitelj bolezni oziroma je rezultat seroloških preiskav pozitiven (parni serum).
4. člen
Če je bolezen potrjena, mora pooblaščena veterinarska organizacija s strokovnim navodilom na okuženem gospodarstvu določiti:
– omejitev gibanja in prometa z živalmi;
– ločitev bolnih od zdravih živali;
– prepoved oddaje mleka in mlečnih izdelkov; mleko se lahko uporabi za domačo porabo le po predhodnem kuhanju;
– neškodljivo uničenje abortiranih plodov, plodovih ovojnic in posteljic;
– uporabo zaščitnih sredstev pri ljudeh, ki prihajajo v stik z okuženimi živalmi;
– zdravljenje živali;
– DDD in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer.
5. člen
Omejitev in ukrepi iz 4. člena tega navodila prenehajo veljati dva meseca po tem, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in ni bilo novih primerov bolezni ter je bila opravljena končna DDD.
6. člen
Stroški, nastali v zvezi z izvajanjem tega navodila. bremenijo skrbnika živali.
7. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-46/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga I

-------------------------------------------------------------
Bolezen     Klinični znaki
-------------------------------------------------------------

mrzlica Q    - najpogosteje zboli drobnica in govedo;

        - praviloma se kaže bolezen le v abortusu
        in rojevanju slabotnih mladičev.

-------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost