Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4051. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje mikrosporije (Microsporiasis), stran 13023.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95 in 80/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje mikrosporije (Microsporiasis)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje mikrosporije – Microsporiasis (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da se je pojavila bolezen, dolžna potrditi ali pa ovreči sum.
Šteje se, da je bolezen potrjena, če se določi povzročitelj bolezni.
4. člen
Če je bolezen potrjena, mora pooblaščena veterinarska organizacija s strokovnim navodilom na okuženem gospodarstvu določiti:
– omejitev gibanja in prometa z okuženimi živalmi;
– ločitev bolnih od zdravih živali;
– zdravljenje živali in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer.
5. člen
Omejitev iz prve alinee 4. člena tega navodila preneha veljati, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in so bili rezultati gojiščne preiskave, opravljene 14 dni po končanem zdravljenju, negativni.
6. člen
Stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila bremenijo skrbnika živali.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati 20. člen pravilnika o ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40/85).
8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-50/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga I

-----------------------------------------------------------------
Bolezen     Klinični znaki
-----------------------------------------------------------------
mikrosporija  - najpogosteje se pojavi pri mačkah, psih
        in konjih;

        - pojavijo se spremembe na koži, porasli z
        dlako in krempljih;

        - na spremenjenih mestih se dlaka lomi,
        štrli ali pa popolnoma odpade;

        - nastajajo gola mesta, ki lahko sčasoma zajamejo
        vso površino kože - najpogosteje pri mačkah;

        - na koži okuženih živali se lahko pojavijo tudi
        sivo-bele luskine.
-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost