Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4028. Odlok o spremembi območij naselij Trnovlje pri Socki in Lipa pri Frankolovem, stran 12992.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, 8/90), pravilnika o določanju imen, naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92 – odl. US) in 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98), je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 8. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi območij naselij Trnovlje pri Socki in Lipa pri Frankolovem
1. člen
Meja med naseljema Trnovlje pri Socki in Lipa pri Frankolovem se spremeni tako, da se izločita hišni številki 19 in 20 iz naselja Trnovlje pri Socki in priključita k naselju Lipa pri Frankolovem.
2. člen
S spremembo meje med naseljema Trnovlje pri Socki in Lipa pri Frankolovem se ustrezno spremeni meja med krajevnima skupnostima Nova Cerkev in Frankolovo.
3. člen
Nova meja med naseljema Trnovlje pri Socki in Lipa pri Frankolovem poteka po posestni meji in je razvidna v grafičnem prikazu RPE (registra prostorskih enot), ki ga vodi GURS Območna geodetska uprava Celje.
4. člen
Stavbi s hišno številko 19 in 20 se zaradi sprememb, ki jih določa ta osnutek odloka, preoštevilčijo v skladu z veljavnimi predpisi.
5. člen
Območna geodetska uprava Celje izvede vse potrebne spremembe v evidenci hišnih številk in RPE, izdela seznam sprememb o preoštevilčbi objektov, ter ga posreduje vsem pristojnim uporabnikom.
6. člen
Območna geodetska uprava naroči in posreduje nove tablice s hišno številko pristojnemu organu. Stroške za izdelavo novih tablic s hišno številko nosi Občina Vojnik.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1033-9/99-15
Vojnik, dne 8. septembra 1999.
Župan
Občine Vojnik
Beno Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost