Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4027. Odlok o ustanovitvi novega naselja Dedni vrh pri Vojniku, stran 12991.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, 8/90), pravilnika o določanju imen, naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92 – odl. US) in 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98), je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 8. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi novega naselja Dedni Vrh pri Vojniku
1. člen
Od naselja Ilovca se odcepi zaselek Dedni Vrh in se ustanovi novo naselje z imenom Dedni Vrh pri Vojniku, ki spada h Krajevni skupnosti Vojnik. V novonastalem naselju se stavbe oštevilčijo v skladu z veljavnimi predpisi.
2. člen
Meja med naseljema Frankolovo in novonastalim naseljem Dedni Vrh pri Vojniku se spremeni tako, da se stavba v naselju Frankolovo, ki ima hišno številko Frankolovo 50, priključi k novonastalemu naselju Dedni Vrh pri Vojniku.
3. člen
Meja med naseljem Rove in Dedni Vrh pri Vojniku se spremeni tako, da stavba s hišno številko Rove 25 preide v naselje Dedni Vrh pri Vojniku.
4. člen
Meja med naseljem Ilovce in Dedni Vrh pri Vojniku se spremeni tako, da stavbe s hišno številko 2, 2a, 2c, 2d, 3, 4, 5, 6 in 7 spadajo v Dedni Vrh pri Vojniku.
5. člen
Nove meje naselij Frankolovo, Rove, Ilovca in Dedni Vrh pri Vojniku potekajo po posestnih mejah in so razvidne v grafičnem prikazu RPE (registra prostorskih enot), ki ga vodi Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Celje.
6. člen
Stavbe v novonastalem naselju Dedni Vrh pri Vojniku se zaradi sprememb, ki jih določa ta odlok, preštevilčijo v skladu z veljavnimi predpisi.
7. člen
Območna geodetska uprava Celje izvede vse potrebne spremembe v evidenci hišnih številk in registru prostorskih enot, izdela seznam sprememb v oštevilčbi objektov ter ga posreduje vsem pristojnim uporabnikom.
8. člen
Območna geodetska uprava naroči in posreduje nove tablice s hišno številko pristojnemu organu. Stroške za izdelavo novih tablic s hišno števiko nosi Občina Vojnik.
9. člen
Lastniki oziroma upravljalci oštevilčenih stavb morajo nove tablice s hišno številko namestiti najkasneje 8 dni po prejemu obvestila, da je tablica izdelana. Stare tablice lahko ostanejo nameščene največ 1 leto po namestitvi novih.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi novega naselja Dedni Vrh (Uradni list RS, št. 58/99) in vsi predpisi, ki urejajo status navedenega naselja.
Št. 1032-9/99-15
Vojnik, dne 8. septembra 1999.
Župan
Občine Vojnik
Beno Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost