Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4026. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, stran 12991.

Na podlagi 30., 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 3. člena in drugega odstavka 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 13/98) in 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 30. 9. 1999 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
I.
Cene vzgojno-varstvenih programov v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah znašajo na otroka mesečno:
1. dnevni program za otroke v starosti od 1 do 3 let 47.200 SIT,
2. dnevni program za otroke v starosti od 3 do 7 let 41.200 SIT.
II
Prispevki staršev se določijo na podlagi pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96).
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 9. 1999 dalje.
Št. 06202-80/99
Šmarje pri Jelšah, dne 1. oktobra 1999.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.