Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4025. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, stran 12990.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 30. 9. 1999 sprejel naslednji
S K L E P
I
Ukine se status zemljišča v splošni rabi na naslednjih parcelah:
– parc. št. 904/4 cesta v izmeri 226 m2, vl. št. 315, k.o. Orehovec,
– parc. št. 904/5 cesta v izmeri 77 m2, vl. št. 315, k.o. Orehovec,
– parc. št. 904/6 cesta v izmeri 278 m2, vl. št. 315, k.o. Orehovec,
– parc. št. 904/8 pot v izmeri 148 m2, vl. št. 315, k.o. Orehovec,
– parc. št. 904/9 pot v izmeri 208 m2, vl. št. 315, k.o. Orehovec,
– parc. št. 1189/2 pot v izmeri 104 m2, vl. št. 404, k.o. Babna reka,
– parc. št. 1189/3 pot v izmeri 129 m2, v. št. 404, k.o. Babna reka,
– parc. št. 1190/1 pot v izmeri 3646 m2, vl. št. 404, k.o. Babna reka,
– parc. št. 1190/3 pot v izmeri 350 m2, vl. št. 404, k.o. Babna reka,
– parc. št. 1190/5 pot v izmeri 695 m2, vl. št. 404, k.o. Babna reka,
– parc. št. 1190/7 pot v izmeri 868 m2, vl. št. 404, k.o. Babna reka,
– parc. št. 1190/9 pot v izmeri 1756 m2, vl. št. 404, k.o. Babna reka,
– parc. št. 1190/10 pot v izmeri 1128 m2, vl. št. 404, k.o. Babna reka,
– parc. št. 1201/6 pot v izmeri 209 m2, vl. št. 404, k.o. Babna reka,
– parc. št. 1201/7 cesta v izmeri 209 m2, vl. št. 404, k.o. Babna reka,
– parc. št. 1201/9 cesta v izmeri 77 m2, vl. št. 404, k.o. Babna reka,
– parc. št. 1201/10 pot v izmeri 226 m2, vl. št. 404, k.o. Babna reka,
– parc. št. 1201/12 pot v izmeri 148 m2, vl. št. 404, k.o. Babna reka.
Na navedenih parcelah pridobi lastninsko pravico Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.