Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4020. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, stran 12987.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 29. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se v Občini Sevnica ustanavlja svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in določajo njegove naloge.
II. NALOGE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
2. člen
(naloge sveta)
Naloge sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so:
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga organom, ki urejajo posamezna področja pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti,
– sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost prometa,
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu ter sodeluje pri razvoju programa treninga varne vožnje,
– spodbuja znanstvenoraziskovalno delo na področju cestnega prometa,
– izdaja in razširja prometnovzgojne publikacije in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi obveščanja,
– razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne službe.
3. člen
(člani sveta)
Člani sveta so predstavniki organov in organizacij, ki imajo največji vpliv, pravice in dolžnosti na področju preventive, izobraževanja oziroma vzgoje v cestnem prometu.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(opravljanje nalog sveta)
Naloge sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Sevnica opravlja, skladno s 29. členom statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) in 67. členom poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica (sprejetega na seji dne 30. 6. 1999), stalni odbor občinskega sveta, in sicer Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0005/99
Sevnica, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost