Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4017. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb ureditvenega načrta za območje CZ 1 v Rogaški Slatini, stran 12985.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 9. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb ureditvenega načrta za območje CZ 1 v Rogaški Slatini
I
Občinski svet občine Rogaška Slatina odreja javno razgrnitev osnutka sprememb ureditvenega načrta za območje CZ 1 v Rogaški Slatini, ki ga je pod št. projekta 30/92 v oktobru 1992 izdelal in maja 1994 dopolnil IPING, d. o. o., Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 13, ter je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/94.
II
Osnutek spremembe navedenega ureditvenega načrta se nanaša na ureditev Centralnega prireditvenega prostora in razširitev bazena.
III
Javna razgnitev osnutka sprememb ureditvenega načrta za območje CZ1 v Rogaški Slatini se začne osmi dan od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu, na sedežu Občine Rogaška Slatina in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira oddelek za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina.
IV
Pripombe in stališča, ki so jih podale fizične ali pravne osebe se pošljejo županu Občine Rogaška Slatina. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Rogaška Slatina.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-9-8/99
Rogaška Slatina, dne 1. oktobra 1999.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost