Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4012. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško, stran 12974.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 9. seji dne 7. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško (Uradni list RS, št. 39/98 in 8/99) se v četrtem odstavku 4. člena črta besedilo:
“Na osnovi sklepa Davčna uprava RS, Davčni urad izda odločbo o oprostitvi plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V odločbi mora biti podana višina oprostitve in rok veljavnosti oprostitve.”.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999.
Št. 1/18-414-5/98
Krško, dne 7. oktobra 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost