Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4008. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ponova vas, stran 12970.

Na podlagi 18. in 112. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) in 15. člena odloka o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest (Uradni list RS, št. 7/87), je Občinski svet občine Grosuplje na 46. redni seji dne 4. 11. 19998 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ponova vas
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo s številko 2114/2, v izmeri 31 m2, vpisano v ZK vl. št. 875, k.o. Ponova vas.
II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha biti javno dobro in postane last Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7300-9/97
Grosuplje, dne 4. novembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.