Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4005. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Grosuplje - naselje, stran 12970.

Na podlagi 18. in 145. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) in 15. člena odloka o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest (Uradni list SRS, št. 7/87) je Občinski svet občine Grosuplje na 10. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Grosuplje – naselje
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnino v k. o. Grosuplje – naselje:
1. zemljišče parc. št. 610/4 funkcionalni objekt v izmeri 647 m2 vl. št. 772,
2. zemljišče parc. št. 215/3 funkcionalni objekt v izmeri 88 m2 vl. št. 772.
II
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo biti javno dobro in postanejo last Občine Grosuplje, Grosuplje, Kolodvorska ul. 2.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-48/99
Grosuplje, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost