Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

3998. Pravilnik o gorskih vodnikih, stran 12949.

Na podlagi 25. člena zakona o gorskih vodnikih (Uradni list RS, št. 63/99) izdaja minister za malo gospodarstvo in turizem
P R A V I L N I K
o gorskih vodnikih
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa:
– alpinistične izkušnje, potrebne za vključitev v usposabljanje za gorskega vodnika (7. člen, točka f. zakona o gorskih vodnikih – v nadaljnjem besedilu: ZGV),
– sposobnosti kandidatov pred začetkom usposabljanja za gorskega vodnika (drugi odstavek 8. člena ZGV),
– vsebino tečajev ter način preskusa uspešnosti (peti odstavek 9. člena ZGV),
– vsebino in obliko potrdila o uspešno opravljenem strokovnem izpitu za gorskega vodnika (drugi odstavek 10. člena ZGV),
– vsebino vloge za začetek usposabljanja kandidatov za pripravnike za gorske vodnike (12. člen ZGV) in
– obliko znaka in vsebino izkaznice gorskega vodnika (16. člen ZGV).
II. ALPINISTIČNE IZKUŠNJE, POTREBNE ZA VKLJUČITEV V USPOSABLJANJE ZA GORSKEGA VODNIKA
2. člen
Kdor se želi vključiti v usposabljanje za gorskega vodnika, mora imeti naslednje alpinistične izkušnje:
a) kot prvi v navezi ali menjaje se v vodstvu mora imeti najmanj 50 visokogorskih plezalnih vzponov, med njimi pa najmanj 10 v skali, najmanj 10 v snegu in ledu in najmanj 10 v mešanem terenu. Eden izmed vseh vzponov mora biti tehnično, fizično in psihično zelo zahteven. Najmanj 20 vzponov mora biti IV. težavnostne stopnje ali višjih od 500 m.
b) kot prvi v navezi ali menjaje se v vodstvu mora imeti najmanj 20 smeri v skali težavnosti VI+.
c) imeti mora najmanj 15 celodnevnih visokogorskih turnih smukov.
Pri vseh vzponih in turnih smukih se večkrat ponovljeni vzponi in turni smuki štejejo le enkrat.
III. SPOSOBNOSTI KANDIDATOV PRED ZAČETKOM USPOSABLJANJA ZA GORSKEGA VODNIKA
3. člen
Kandidati morajo biti sposobni:
a) v plezalnikih plezati skalne smeri VI. težavnostne stopnje,
b) v gorskih čevljih s podplati iz rebraste gume plezati skalne smeri V. težavnostne stopnje,
c) plezati v ledu z naklonom 50–60°,
č) smučati v vsakem snegu na vseh vrstah terena.
IV. VSEBINA TEČAJEV TER NAČIN PRESKUSA USPEŠNOSTI
4. člen
A) Vsebina tečajev
1. Tečaj teoretičnih in praktičnih osnov gorskega vodništva.
Namen tečaja je pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja, potrebnega za varno vodenje v gorah, pridobivanje znanja o snegu in plazovih in preverjanje praktičnega znanja turnega smučanja.
Tečaj sestavljajo:
a) metodika, didaktika, pedagogika in psihologija pri dejavnosti gorskega vodnika,
b) vremenoslovje, veda o ledenikih, geologija,
c) veda o snegu in plazovih,
č) nevarnosti v gorskem svetu, prva pomoč v gorah,
d) smučarska tehnika in turno smučanje,
e) komuniciranje v gorah,
f) organizacija planinstva in gorskega vodništva,
g) zgodovina planinstva in gorskega vodništva,
h) varstvo narave in okolja v gorah.
2. Tečaj vodenja v skali
Namen tečaja je preverjanje in izboljšanje plezalne tehnike kandidatov v smereh do vključno VI. težavnostne stopnje, usposabljanje za vodenje v skali, usposabljanje za poučevanje plezanja v skali in spoznavanje reševalne tehnike.
Tečaj sestavljajo:
a) oprema za hojo in plezanje v skali,
b) praktična navodila za organizacijo osnovnih tečajev plezanja v skali, hojo po stezah in brezpotju, plezanje s tehničnimi pripomočki, plezanje v navezi, plezalna tehnika pri prostem plezanju, uporaba vrvne tehnike, športno plezanje,
c) nevarnosti pri skalnem plezanju v gorah in prva pomoč,
č) načrtovanje in izvedba ture v skali,
d) vodenje po brezpotju, zavarovanih poteh, pri prečkanju vodotokov in v skalnih smereh do VI. težavnostne stopnje,
e) topografija in orientacija pri hoji in plezanju v skali,
f) gorsko reševanje, bivakiranje, letalsko reševanje v skali.
3. Tečaj vodenja turnega smučanja
Namen tečaja je usposabljanje za vodenje turnih smukov v visokogorju in ugotavljanje sposobnosti za vodenje in poučevanje turnega smučanja.
Tečaj sestavljajo:
a) oprema za turno smučanje,
b) turno smučanje po visokogorju in ledenikih,
c) nevarnosti pri turnem smučanju v gorah in prva pomoč.
č) vodenje skupin,
d) načrtovanje in izvedba turnega smuka,
e) vodenje turnih smukov,
f) praktična znanja o snegu in plazovih,
g) topografija in orientacija pri turnem smučanju,
h) gorsko reševanje, bivakiranje, letalsko reševanje na turnih smukih.
4. Tečaj vodenja v snegu in ledu
Namen tečaja je usposabljanje za vodenje v snegu in ledu ter preverjanje usposobljenosti za vodenje in poučevanje plezanja v snegu in ledu.
Tečaj sestavljajo:
a) oprema za hojo in plezanje v snegu in ledu,
b) praktična navodila za organizacijo osnovnih tečajev plezanja v snegu in ledu, plezanje z derezami in cepinom in drugimi pripomočki, plezanje v navezi, plezalna tehnika pri prostem plezanju, uporaba vrvne tehnike,
c) nevarnosti v snegu in ledu in prva pomoč,
č) načrtovanje in izvedba ture v snegu in ledu,
d) vodenje po snegu in ledu,
e) topografija in orientacija pri hoji in plezanju v snegu in ledu,
f) gorsko reševanje, bivakiranje, letalsko reševanje v snegu in ledu.
B) Preskušanje usposobljenosti pripravnikov za gorske vodnike
Na preskusu usposobljenosti morajo kandidati za pripravnike za gorske vodnike obvladati snov, ki se je obravnavala na tečajih in praktično dokazati, da so vešči samostojno voditi v gorah.
V. VSEBINA IN OBLIKA POTRDILA O USPEŠNO OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU ZA GORSKEGA VODNIKA
5. člen
Potrdilo vsebuje:
a) znak Združenja gorskih vodnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGVS),
b) ime, priimek in datum rojstva gorskega vodnika,
c) navedbo o uspešno opravljenem strokovnem izpitu za gorskega vodnika,
č) kraj in datum opravljanja strokovnega izpita,
d) podpis predsednika ZGVS in predsednika Tehnične komisije ZGVS.
Potrdilo je velikosti A4.
VI. VSEBINA VLOGE ZA ZAČETEK USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA PRIPRAVNIKE ZA GORSKE VODNIKE
6. člen
Vlogi za usposabljanje je treba priložiti:
a) osebne podatke o kandidatu,
b) kronološki pregled vseh tur, vzponov in turnih smukov na posebnem obrazcu, določenem ob razpisu,
c) potrdilo zdravnika specialista medicine dela o psihofizični sposobnosti za opravljanje poklica gorskega vodnika,
č) izpisek iz kazenske evidence.
VII. OBLIKA ZNAKA IN VSEBINA IZKAZNICE GORSKEGA VODNIKA
7. člen
Znak gorskih vodnikov Slovenije je ovalne oblike. Na sredini znaka je zgoraj planika, pod njo dva encijana, spodaj pa zavozlana vrv. Pod vrvjo sta vgravirana ime in priimek gorskega vodnika. Zgornji del znaka obkroža napis Združenje GV Slovenije, spodnji del pa napis Gorski vodnik. Na hrbtni strani znaka je vgravirana številka gorskega vodnika.
Izkaznica gorskega vodnika vsebuje naslednje podatke:
a) fotografijo imetnika izkaznice,
b) osebne podatke,
c) podatke o usposobljenosti,
č) številko gorskega vodnika,
d) datum izdaje izkaznice,
e) podatke o registraciji za posamezno leto.
VIII. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-09/99-2
Ljubljana, dne 7. oktobra 1999.
Minister
za malo gospodarstvo in turizem
Janko Razgoršek l. r.

AAA Zlata odličnost