Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

3995. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije, stran 12947.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in 22. člena zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99), izdaja minister za finance
O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
1. člen
V odredbi o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Uradni list RS, št. 33/97, 63/97) se v 3. členu spremeni in dopolni 22. točka, tako da se glasi:
“22. obvestilo o pravici do vložitve zahtevka za revizijo in navedbo računa pri ministrstvu za finance, št. 50100-630-10014 – izvrševanje proračuna RS, na katerega je vlagatelj ob vložitvi zahtevka dolžan vplačati z zakonom določeno takso. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve:
1. model      18
2. P1:       10995
3. P3:       7141998
4. P3:       00000099 (zadnji dve številki pomenita oznako leta).”
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-165/99
Ljubljana, dne 11. oktobra 1999.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.