Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3949. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999, stran 12759.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 (Uradni list RS, št. 9/99, 11/99, 16/99, 22/99, 34/99, 36/99, 40/99, 59/99, 61/99,80/99) se v 1. členu:
– v točki B, pri postavki 1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov-podpora, številka “107.000.000” nadomesti s številko “98.000.000 “;
– v točki B, pri postavki 4099 Ustanovitev organizacije za trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter blagovne znamke, številka “32.956.000” nadomesti s številko “29.956.000”;
– v točki C, pri postavki 1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji, številka “481.393.000” nadomesti s številko “524.393.000”.
2. člen
V 4. točki, 17. člena se na koncu zadnjega odstavka te točke doda novi stavek, ki se glasi: “Zahtevek, ki se nanaša na zaloge vina 31.8.1999 se vloži do konca oktobra 1999.”.
3. člen
V 14. členu se v poglavju VII. ”Podpora organizaciji pridelave pšenice in rži na zadružnem principu” v drugem odstavku 4. točke besedi ”30. septembra” nadomestita z besedama ”15. oktobra”.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-00/99-12
Ljubljana, dne 7. oktobra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost