Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3944. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri, stran 12757.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 7. člena statuta Občine Žiri (UVG, št. 18/99) je Občinski svet občine Žiri na 4. redni seji dne 21. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri (Uradni list RS, št. 62/96) se spremeni v 10. členu in glasi:
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu predšolskih otrok na področju šolskega okoliša Občine Žiri, kamor spadajo: Žiri, Selo, Koprivnik, Jarčja Dolina, Ledinica, Breznica pri Žireh, Osojnica, Brekovice, Sovra, Ravne pri Žireh, Podklanec, Izgorje, Goropeke, Opale, Račeva, Žirovski vrh, Zabrežnik in Mrzli vrh.
Osnovno šolo Žiri po želji staršev obiskujejo še nekateri učenci iz šolskih okolišev štirih drugih občin, in sicer:
– Občina Idrija iz zaselkov: Govejk, Spodnji Vrsnik, Gornji Vrsnik, Pečnik, Korita in Žirovnica,
– Občina Gorenja vas-Poljane iz zaselkov: Goli vrh, Fužine, Hotavlje, Trebija, Podgora in Sestranska vas,
– Občina Logatec iz zaselkov: Lavrovec, Hlevni vrh in Rovte,
– Občina Vrhnika iz zaselka Smrečje.
Obratno pa nekateri učenci obiskujejo Osnovno šolo Sovodenj iz šolskega okoliša Osnovne šole Žiri (Koprivnik). Iz naselja Koprivnik (šifra naselja 006, prostorski okoliš 0044) obiskuje del učencev osnovno šolo v Sovodnju, in sicer od hišne št. 1 do 34. Od hišne št. 35 dalje pa obiskujejo učenci Osnovno šolo Žiri.
Iz naselja Goli vrh (šifra naselja 016, prostorski okoliš šifra 0081) pa obiskujeo del učencev Osnovno šolo Žiri – hišne številke Goli vrh 10-14. Učenci iz hišnih številk 1-9 obiskujejo Osnovno šolo Gorenja vas.
Matična enota je Osnovna šola Žiri in enota vrtca Žiri, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod.
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0250-14/99
Žiri, dne 21. julija 1999.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

AAA Zlata odličnost