Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3943. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Železniki, stran 12756.

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98 in 74/98), 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 8. redni seji dne 15. 9. 1999 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
I
Jožetu Možganu, Na Kresu 20, Železniki, je prenehal mandat člana Občinskega sveta občine Železniki zaradi odstopa.
II
Mandat občinskega svetnika je prešel na naslednjega kandidata z liste SLS – Slovenska ljudska stranka, v volilni enoti št. 1 – Janeza Rakovca, roj. 20. 9. 1946, Na plavžu 18, Železniki.
Kandidat je dne 13. 7. 1999 podal izjavo, da sprejema mandat.
III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 080-09-5665
Železniki, dne 15. septembra 1999.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost