Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3939. Sklep o odvzemu javnega dobra, stran 12753.

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) je občinski svet na korespondenčni seji dne 22. 9. 1999 sprejel naslednji
S K L E P
1
Zemljišču parc. št. 237/12 – travnik v izmeri 276 m2, pripisano pri seznamu II., k. o. Poljana, se odvzame status javnega dobra ter se vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek iste k. o., kjer se vknjiži lastninska pravica za osebo z imenom: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje – do celote.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-03-06/99-6
Prevalje, dne 22. septembra 1999.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost