Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3938. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za UN za romsko naselje Šmihel), b) osnutka ureditvenega načrta za romsko naselje Šmihel, stran 12753.

Na podlagi 12. in 45. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99), ter 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Mestne občine Novo mesto dne 21. 9. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi
a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za UN za romsko naselje Šmihel)
b) osnutka ureditvenega načrta za romsko naselje Šmihel
1. člen
Javno se razgrneta osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za UN za romsko naselje Šmihel) in osnutek ureditvenega načrta za romsko naselje Šmihel.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se nanašajo na programsko zasnovo za ureditveni načrt za romsko naselje Šmihel v smislu opredelitve nove namembnosti zemljišč na območju obstoječega pašnika, in sicer v tekstualnem in grafičnem delu prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto.
Osnutek ureditvenega načrta na novo določa merila in pogoje urbanizacije in infrastrukturnih zasnov na obravnavanem območju.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto ter osnutek ureditvenega načrta centra za romsko naselje Šmihel bosta javno razgrnjena v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih Krajevne skupnosti Šmihel, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava v Krajevni skupnosti Šmihel. Obvestilo o času in kraju javne razgrnitve bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve / Oddelek za prostorsko planiranje, Novi trg 6, Novo mesto.
Št. 352-01-3/95-19
Novo mesto, dne 21. septembra 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost