Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3937. Sklep o javni razgrnitvi: osnutka odloka o zazidalnem načrtu za poslovne objekte v Stari vasi; osnutka odloka o zazidalnem načrtu "poslovni kompleks za avtoprevozništvo"; osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu "obrtna cona Videm", stran 12752.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 44/97), zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.48/90) in na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 in 26/97 ter odločbe US RS 6/94, 45/94, 9/96) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je župan Občine Krško sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi:
– osnutka odloka o zazidalnem načrtu za poslovne objekte v Stari vasi;
– osnutka odloka o zazidalnem načrtu “poslovni kompleks za avtoprevozništvo”
– osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu “obrtna cona Videm”
I
Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu za poslovne objekte v Stari vasi, osnutek odloka o zazidalnem načrtu “poslovni kompleks za avtoprevozništvo” in osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu “obrtna cona Videm”.
II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddelka za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko-pravne zadeve Občine Krško, CKŽ 14 in prostorih Krajevne skupnosti Krško in Krajevne skupnosti Krško polje.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentom podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko-pravne zadeve Občine Krško, CKŽ 14.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Krajevni skupnosti Krško in Krajevni skupnosti Krško polje.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/15-352-6/95
1/15-352-21/99
352-25/99-605
Krško, dne 1. oktobra 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost