Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3934. Poročilo o izidu nadomestnih volitev enega člana Sveta krajevne skupnosti Črna v 3. volilni enoti, stran 12751.

Občinska volilna komisija občine Kamnik je skladno s 85. in 90. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) na podlagi zapisnika volilnega odbora, ki je vodil nadomestne volitve, ugotovila rezultate glasovanja ter daje
P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev enega člana Sveta krajevne skupnosti Črna v 3. volilni enoti
Na nadomestnih volitvah enega člana Sveta krajevne skupnosti Črna, dne 19. 9. 1999 je bil v volilni enoti št. 3, ki zajema območji Črna in Potok v Črni, ugotovljen naslednji volilni izid:
– v volilni imenik vpisanih skupaj 189 volivcev,
– s potrdili je glasovalo 0 volivcev,
– skupaj 189 volivcev,
– glasovalo po pošti 0 volivcev,
– predčasno glasovalo 0 volivcev,
– skupaj glasovalo po volilnem imeniku 80 volivcev,
– glasovalo s potrdili 0 volivcev,
– skupaj je glasovalo 80 volivcev.
Udeležba na volitvah 42,3%.
Neveljavnih glasovnic: 4.
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
– Stanko Pavlin 49 glasov,
– Franci Pušnik 27 glasov.
Občinska volilna komisija občine Kamnik skladno s 85. in 109. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), ugotavlja, da je na nadomestnih volitvah v Svet krajevne skupnosti Črna, 3. volilni enoti, z večino glasov izvoljen Stanko Pavlin, rojen 12. 11. 1964, avtoprevoznik, Potok v Črni št. 8.
Št. 00608-0001/99
Črna, dne 19. septembra 1999.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Kamnik
Nina Kodra Balantič, univ. dipl. prav. l. r.
Člani
Andrej Dovič l. r.
Jože Jelen, nam. l. r.
Majda Kovačič, nam. l. r.

AAA Zlata odličnost