Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3933. Sklep o prometni ureditvi na območju "Murove" na Jesenicah, stran 12750.

Na podlagi 17. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99 in 23/99) in drugega odstavka 51. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 54/99) je Občinski svet občine Jesenice na 10. seji dne 30. 9. 1999 sprejel
S K L E P
o prometni ureditvi na območju “Murove” na Jesenicah
1. člen
S tem sklepom se določa prometna ureditev na naslednjih javnih cestah na območju “Murove” na Jesenicah:
----------------------------------------------------------------
Št. ceste              Potek
----------------------------------------------------------------
652200                Rogljeva 3 - Murova 22
652210                Murova 14 - Kosova 10
652220                Kosova 6 - Kosova 13
652240                Občina - Cerkev
654150                Kosova 13 - 15
654160                Kosova graščina - Murova 10
----------------------------------------------------------------
2. člen
1. Na javni poti št. 652200, Rogljeva 3 - Murova 22, se prepove promet za vsa vozila na motorni pogon, razen za lokalni promet.
2. Na javni poti št. 652240, Občina - Cerkev, na odseku od objekta Murova 1 do Murova 11 in na javni poti št. 652210, Murova 14 - Kosova 10, na odseku od Kosove 6 do Kosove 10, se prepove promet za vozila, pri katerih skupna širina presega širino - 2 m.
3. Na javni poti št. 654160, Kosova graščina - Murova 10, se prepove promet za vozila, pri katerih skupna višina presega določeno višino - 2,7 m.
3. člen
Del območja “Murove” na Jesenicah, ki obsega del naselja od objekta Kosova ul. št. 6 do objekta Kosova ul. št. 10 in 13, se določi kot območje omejene hitrosti.
Na območju omejene hitrosti, na javnih poteh št. 652210, Murova 14 - Kosova 10, na odseku od objekta Kosova 6 dalje in na javni poti št. 652220, Kosova 6 - Kosova 13, se omeji hitrost vozil na 30 km/h.
4. člen
Prometna ureditev mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo.
5. člen
Vsa prometna signalizacija, postavljena v skladu z veljavnimi pravnimi akti, katerih določbe niso v nasprotju s tem sklepom, ostane v veljavi.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-155/99
Jesenice, dne 30. septembra 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost