Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3932. Odlok o kategorizaciji občinskih cest, stran 12745.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99 in 23/99) in 4. in 5. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 54/99) je Občinski svet občine Jesenice na 10. seji dne 30. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano ozna- ko: JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Jesenice in ceste med naselji v Občini Jesenice in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini ter med naselji v občini in naseljih v sosednjih občinah so:
5. člen
Lokalne ceste v mestu Jesenice so:
6. člen
Javne poti (JP) v mestu Jesenice so:
7. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97), pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 347-05-144/98-03/Brank, z dne 14. 6. 1999 in št. 347-05-1/99, z dne 6. 8. 1999.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012–1/99
Jesenice, dne 30. septembra 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost