Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3928. Poročilo o izidu nadomestnih volitev enega člana Občinskega sveta občine Cerkvenjak v 3. volilni enoti, stran 12743.

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev enega člana Občinskega sveta občine Cerkvenjak v 3. volilni enoti
Občinska volilna komisija občine Cerkvenjak je na seji dne 17. 9. 1999 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja nadomestnih volitev enega člana Občinskega sveta občine Cerkvenjak v 3. volilni enoti na nadomestnih volitvah 12. 9. 1999 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev enega člana Občinskega sveta občine Cerkvenjak v 3. volilni enoti.
I
1. Na nadomestnih volitvah 12. septembra 1999 je imelo pravico glasovati 360 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 90 volivcev, ki so glasovali na voliščih po volilnem imeniku.
II
Za nadomestne volitve enega člana Občinskega sveta občine Cerkvenjak je bilo oddanih 90 glasovnic, od katerih je bilo 89 veljavnih ter 1 neveljavna.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
– Franc Kocmut, 40 glasov, 45%,
– Stanko Portir, 15 glasov, 16,8%,
– Rihard Anžel, 20 glasov, 22,5%,
– Štefan Žerdin, 14 glasov, 15,7%.
III
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je za nadomestnega člana Občinskega sveta občine Cerkvenjak bil izvoljen kandidat Franc Kocmut, roj. 10. 11. 1958, Cogetinci 63, Cerkvenjak.
Št. 00607-3/98-1
Cerkvenjak, dne 17. septembra 1999.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Cerkvenjak
Vinko Lorenčič, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost