Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3925. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Benedikt, stran 12731.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) in prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne 22. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Benedikt
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini ter med naselji v občini in sosednjih občinah so:
4. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank, z dne 19. 8. 1999.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o kategorizaciji cest v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 71/98), v tistih delih, ki se nanašajo na območje Občine Benedikt.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34401-001/99
Benedikt, dne 23. septembra 1999.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost