Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3921. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 12726.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E K O L E K T I V N E P O G O D B E
za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
1. člen
V kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96) se spremeni in dopolni 65.a člen, ki se glasi:
65.a člen
Zaposlenim pripada za posebno naravo
dela na področju kulture dodatek
v višini                     0,25 količnika.
Zaposlenim v nosilnih poklicih pripada za posebne obremenitve in
odgovornosti dodatek v višini:
– za nosilne poklice, za katere
je zahtevana srednja strokovna
izobrazba                     0,35 količnika
– za nosilne poklice, za katere je
zahtevana višja strokovna izobrazba        0,40 količnika
– za nosilne poklice, za katere
je zahtevana visoka strokovna
izobrazba                     0,50 količnika
– zaposlenim, ki so pridobili strokovni
naziv svetovalca po pravilniku o pripravništvu,
strokovnih izpitih in nazivih v dejavnostih s
področja varstva kulturne dediščine in
po sporazumu o pridobivanju strokovnih
kvalifikacij bibliotekarske stroke        1,25 količnika
– zaposlenim, ki so pridobili strokovni
naziv prvaka po merilih, ki jih določi
ministrstvo za kulturo              1,50 količnika.
Dodatek iz prvega odstavka tega člena in dodatki iz drugega odstavka tega člena se izključujejo.
2. člen
Spremeni se 66. člen, ki se glasi:
66. člen
Delavcu, ki organizacijsko oziroma umetniško vodi zavod, njegovo organizacijsko ali delovno enoto, se k osnovni plači prišteje količnik:
– umetniškemu oziroma strokovnemu
vodji zavoda                        1,10
– pomočiku ravnatelja oziroma
direktorja zavoda                      1,00
– vodji dislocirane organizacijske enote          0,50
– vodji notranje organizacijske enote,
predvidene s statutom zavoda oziroma
z aktom o sistemizaciji                   0,40
– računovodji, ki vodi računovodsko
službo z do štirimi delavci                 0,20
– računovodji, ki vodi računovodsko
službo s pet in več delavci                 0,35
3. člen
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe se začnejo uporabljati pri plači za mesec december 1999.
Ljubljana, dne 13. julija 1999.
Ministrstvo
za kulturo Republike Slovenije
Minister
Jožef Školč l. r.
GLOSA
– Sindikat kulture Slovenije
Predsednik
Doro Hvalica l. r.
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so bile s sklepom o registraciji kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisane v register kolektivnih pogodb z dne 30. 8. 1999 pod zap. št. 44/3 in št. spisa 121-03-036/94-022.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti