Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3899. Pravilnik o obrazcu izkaznice, znaku in znački mejnega veterinarskega inšpektorja, stran 12683.

Na podlagi dvaindvajsete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o obrazcu izkaznice, znaku in znački mejnega veterinarskega inšpektorja
1. člen
Ta pravilnik predpisuje obrazec izkaznice, znaka in značke mejnega veterinarskega inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: izkaznica, znak in značka).
2. člen
Obrazec izkaznice vsebuje:
– na zunanji strani ovitka (platnic) je na vrhu vtisnjen grb Republike Slovenije, na levi strani je izpisano besedilo: “REPUBLIKA SLOVENIJA”, na desni pa: “MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO”; v srednjem delu je znak, nad njim pa v loku napis: “VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE”; pod znakom je besedilo: “IZKAZNICA mejnega veterinarskega inšpektorja”;
– na drugi in tretji strani ovitka (platnic) se ponavlja znak, zadnja stran ovitka (platnic) je prazna;
– prva stran izkaznice je ponovitev prve strani platnic;
– na drugi strani izkaznice je prostor za fotografijo velikosti 3 x 4 cm in suhi žig organa, ki jo je izdal; pod fotografijo se vpiše: ime in priimek imetnika izkaznice, podpis imetnika izkaznice, registrska številka izkaznice, datum izdaje izkaznice in podpis predstojnika Veterinarske uprave Republike Slovenije (VURS);
– na tretji strani izkaznice je pooblastilo za ukrepanje inšpektorja iz ustreznega člena zakona o veterinarstvu ter številka in datum izdaje tega pooblastila;
– na četrti strani je dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve za gibanje in mujenje inšpektorja na mejnem prehodu.
Izkaznica ni prenosljiva.
3. člen
Izkaznica je vezana v temno modro usnje in je velikosti 105 x 65 mm.
4. člen
Imetniku izkaznice, ki opravlja mejno inšpekcijsko nadzorstvo na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, se izda izkaznica na obrazcu, na katerem je besedilo tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
5. člen
Znak mejnega veterinarskega inšpektorja je ovalne (elipsaste) oblike. Je tribarven. Barve so: zlata, modra HKS 44K in modra HKS 41K. Podlaga znaka je zlate mat barve. V sredini je obris križa v modri HKS 44K barvi, v katerem so iniciale MV iz zlate mat barve, ovite s kačo iz zlato svetle barve. Polja ob krakih križa so v modri HKS 41K barvi.
6. člen
Značka mejnega veterinarskega inšpektorja je v osnovi znak iz prejšnjega člena tega pravilnika, z naslednjimi dodatki:
– na vrhu elipse je krog v zlato svetli barvi, v katerem je registrska številka v zlati mat barvi;
– pod njo je grb Republike Slovenije v modri HKS 44K barvi;
– na levi strani grba je izpisano besedilo: “REPUBLIKA SLOVENIJA”, na desni strani grba pa besedilo: “MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO” v zlato svetli barvi;
– nad križem je v loku izpisano besedilo: “VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE” v zlato svetli barvi;
– pod križem na robu elipse je izpisano besedilo: “MEJNI VETERINARSKI INŠPEKTOR” v zlato svetli barvi.
7. člen
Obrazec izkaznice, skica znaka in značke so sestavni del tega pravilnika in so objavljeni skupaj z njim.
8. člen
Izkaznica oziroma značka se zamenjata:
– če mejni veterinarski inšpektor izgubi izkaznico oziroma značko ali kako drugače ostane brez njiju. V tem primeru mora o tem takoj, najpozneje pa v osmih dneh od dneva, ko ju je pogrešil, obvestiti neposrednega predstojnika in izgubo izkaznice oziroma značke pisno pojasniti ter izkaznico oziroma značko na svoje stroške preklicati v Uradnem listu Republike Slovenije;
– če je poškodovana;
– če imetnik spremeni osebno ime.
9. člen
Veljavnost izkaznice preneha z dnem:
– prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice;
– razporeditve imetnika izkaznice na delovno mesto, za katero ni predpisanih pooblastil mejnega inšpektorja.
V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik izkaznico vrniti.
10. člen
Evidenco o izdanih izkaznicah in značkah vodi Veterinarska uprava Republike Slovenije.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje: ime in priimek imetnika izkaznice in značke, registrsko številko izkaznice, datum izdaje, prostor za podpis imetnika izkaznice oziroma značke in prostor za podpis osebe, ki ju je vročila, datum prenehanja ali nadomestitve izkaznice in razlog prenehanja veljavnosti oziroma nadomestitve izkaznice.
11. člen
Ob prejemu izkaznice in značke iz tega pravilnika mora mejni veterinarski inšpektor vrniti prejšnjo izkaznico njenemu izdajatelju.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-224/98
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost