Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3897. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije, stran 12674.

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US in 56/99) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije
1. člen
Prvi odstavek 2. člena odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 58/94, 19/95 in 22/96), v nadaljnjem besedilu: odredba, se spremeni tako, da se glasi:
“Financirajo ali sofinancirajo se le dela, ki so vključena v program vlaganj v gozdove, ki ga za tekoče leto pripravi Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) oziroma v načrt sanacije od naravne ujme poškodovanih gozdov, ki ga zavod pripravi v primeru nadpovprečne poškodovanosti gozdov zaradi naravne ujme, sprejme pa ga minister.“
2. člen
Peti odstavek 2. člena odredbe se spremeni tako, da se glasi:
“Priznani najvišji stroški za enoto dela iz prejšnjega odstavka znašajo na delovni dan 12.600 SIT za lastnika gozda oziroma 17.500 SIT za poklicnega delavca v gozdu.“
3. člen
V 3. členu odredbe se v točki a) v drugi alinei doda 4. točka, ki se glasi: “priprava in vzdrževanje protipožarnih presek“.
4. člen
V točki A) 4. člena odredbe se:
– v točki a) tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
– prvi odstavek točke b) spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva za opravljena gozdnogojitvena in varstvena dela, ki se sofinancirajo v zasebnih gozdovih, pridobi lastnik na podlagi prevzema del in obračuna, ki ga opravi zavod, in sicer:
– do 100 ha lesnoproizvodnih gozdov v višini 100% obračunanega na podlagi meril, ki jih določa odredba;
– od 100–500 ha lesnoproizvodnih gozdov v višini 75% obračunanega na podlagi meril, ki jih določa odredba;
– nad 500 ha lesnoproizvodnih gozdov v višini 50% obračunanega na podlagi meril, ki jih določa odredba.“
5. člen
V točki B) 4. člena odredbe se v točki b) prva alinea 1. točke spremeni tako, da se glasi:
“- predhodnega naročila zavoda;“
6. člen
V točki Č) 4. člena odredbe se tabela v točki a) nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
7. člen
V 4. členu odredbe se točka E) spremeni tako, da se glasi:
“E) Premena v zasebnih gozdovih, gradnja gozdnih cest in investicije v gozdne drevesnice:
a) Namen in višina:
Delež sofinanciranja teh namenov se določi v javnih razpisih.
b) Pogoji:
Sredstva za premeno v zasebnih gozdovih, za gradnjo gozdnih cest in za investicije v gozdne drevesnice pridobi lastnik na podlagi:
– priglasitve na javni razpis, ki ga razpiše Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo;
– prevzema in obračuna izvedenih del, ki ju opravi zavod.
Javni razpis mora biti objavljen v lokalnem časopisu in na oglasnih deskah krajevnih enot zavoda.“
8. člen
V odredbi se besedilo priloge 1, list 3, nadomesti z novim besedilom, ki je kot priloga sestavni del te odredbe in je objavljena skupaj z njo.
9. člen
V odredbi se besedili priloge 2, list 1, in priloge 2, list 2, nadomestita z novimi besedili, ki sta kot prilogi sestavni del te odredbe in sta objavljeni skupaj z njo.
10. člen
V odredbi se besedilo priloge 3 nadomesti z novim besedilom, ki je kot priloga sestavni del te odredbe in je objavljena skupaj z njo.
11. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-0016/99
Ljubljana, dne 1. oktobra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priloga 3

-----------------------------------------------------------------
Občina                           Delež
                            proračun.
                            sredstev %
-----------------------------------------------------------------

AJDOVŠČINA                         36,48

BELTINCI                          37,41

BENEDIKT                          40,29

BLED                            51,56

BLOKE                            10,85

BOHINJ                           51,68

BOROVNICA                          45,30

BOVEC                            2,69

BRASLOVČE                          50,30

BRDA                            28,24

BREZOVICA                          40,29

BREŽICE                           27,76

CANKOVA                           30,25

CELJE                            45,97

CERKLJE NA GORENJSKEM                    35,27

CERKNICA                          36,84

CERKNO                           50,30

ČRENŠOVCI                          37,25

ČRNA NA KOROŠKEM                      38,51

ČRNOMELJ                          39,12

DESTRNIK                          37,28

DIVAČA                           30,25

DOBJE                            40,29

DOBREPOLJE                         34,70

DOBRNA                           50,30

DOBROVA - POLHOV GRADEC                   30,25

DOBROVNIK                          29,88

DOL PRI LJUBLJANI                      25,32

DOLENJSKE TOPLICE                      37,75

DOMŽALE                           20,26

DRAVOGRAD                          48,75

DUPLEK                           10,85

GORENJA VAS - POLJANE                    44,30

GORIŠNICA                          10,85

GORNJA RADGONA                       28,98

GORNJI GRAD                         21,53

GORNJI PETROVCI                       27,27

GRAD                            27,47

GROSUPLJE                          24,97

HOČE - SLIVNICA                       47,45

HODOŠ                            27,49

HORJUL                           30,25

HRASTNIK                          21,60

HRPELJE - KOZINA                      30,25

IDRIJA                           35,10

IG                             34,02

ILIRSKA BISTRICA                      34,17

IVANČNA GORICA                       40,75

JESENICE                          50,82

JEZERSKO                          31,06

JURŠINCI                          40,29

KAMNIK                           30,52

KANAL                            37,22

KIDRIČEVO                          0,00

KOBARID                           32,26

KOBILJE                           29,65

KOČEVJE                           33,94

KOMEN                            30,25

KOMENDA                           30,25

KOPER                            40,29

KOSTEL                           39,23

KOZJE                            19,29

KRANJ                            31,26

KRANJSKA GORA                        50,33

KRIŽEVCI                          48,30

KRŠKO                            18,13

KUNGOTA                           34,07

KUZMA                            28,36

LAŠKO                            31,00

LENART                           18,18

LENDAVA                           29,60

LITIJA                           23,40

LJUBLJANA                          30,25

LJUBNO OB SAVINJI                      44,00

LJUTOMER                          47,29

LOGATEC                           23,19

LOŠKA DOLINA                        39,47

LOŠKI POTOK                         30,01

LOVRENC NA POHORJU                     36,87

LUČE                             9,65

LUKOVICA                          20,19

MAJŠPERK                          31,58

MARIBOR                           43,02

MEDVODE                           32,51

MENGEŠ                           14,93

METLIKA                           41,52

MEŽICA                           48,50

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU                  40,29

MIREN - KOSTANJEVICA                     0,00

MIRNA PEČ                          41,37

MISLINJA                          42,67

MORAVČE                           40,29

MORAVSKE TOPLICE                      47,79

MOZIRJE                           37,22

MURSKA SOBOTA                        36,35

MUTA                            50,30

NAKLO                            28,24

NAZARJE                           13,13

NOVA GORICA                         35,43

NOVO MESTO                         41,07

OPLOTNICA                          46,30

ORMOŽ                            33,57

OSILNICA                          32,99

PESNICA                           40,29

PIVKA                            36,02

PODČETRTEK                         28,06

PODLEHNIK                          38,80

PODVELKA                          39,26

POLZELA                           50,58

POSTOJNA                          46,66

PREBOLD                           47,36

PREDDVOR                          41,87

PREVALJE                          49,99

PUCONCI                           25,36

RAČE - FRAM                         43,85

RADEČE                           17,29

RADENCI                           37,44

RADLJE OB DRAVI                       49,00

RADOVLJICA                         50,33

RAVNE NA KOROŠKEM                      47,49

RAZKRIŽJE                          48,30

RIBNICA                           31,34

RIBNICA NA POHORJU                     36,99

ROGAŠEVCI                          27,87

ROGAŠKA SLATINA                       34,27

ROGATEC                           24,44

RUŠE                            35,16

SELNICA OB DRAVI                      40,19

SEMIČ                            39,88

SEVNICA                           23,04

SEŽANA                           30,25

SLOVENJ GRADEC                       47,94

SLOVENSKA BISTRICA                     38,96

SLOVENSKE KONJICE                      37,03

SODRAŽICA                          35,27

SOLČAVA                           5,92

STARŠE                           35,27

SV. ANA                           18,18

SV. ANDRAŽ V SLOV. GORICAH                 18,18

SV. JURIJ                          32,36

ŠALOVCI                           27,27

ŠEMPETER - VRTOJBA                     20,19

ŠENČUR                           30,25

ŠENTILJ                           24,93

ŠENTJERNEJ                         32,25

ŠENTJUR PRI CELJU                      25,09

ŠKOCJAN                           24,67

ŠKOFJA LOKA                         42,29

ŠKOFLJICA                          37,33

ŠMARJE PRI JELŠAH                      31,15

ŠMARTNO OB PAKI                       1,70

ŠOŠTANJ                           18,17

ŠTORE                            36,28

TABOR                            42,22

TIŠINA                           30,31

TOLMIN                           41,36

TRBOVLJE                          25,08

TREBNJE                           28,18

TRNOVSKA VAS                        40,29

TRZIN                            25,23

TRŽIČ                            35,61

TURNIŠČE                          36,28

VELENJE                           17,52

VELIKA POLANA                        38,12

VELIKE LAŠČE                        38,32

VERŽEJ                           48,30

VIDEM PRI PTUJU                       39,29

VIPAVA                           46,34

VITANJE                           29,65

VODICE                           35,27

VOJNIK                           45,30

VRANSKO                           39,98

VRHNIKA                           20,19

VUZENICA                          47,06

ZAGORJE OB SAVI                       19,95

ZAVRČ                            50,30

ZREČE                            37,35

ŽALEC                            48,48

ŽELEZNIKI                          32,89

ŽETALE                           22,01

ŽIRI                            32,26

ŽIROVNICA                          50,42

ŽUŽEMBERK                          40,06


AAA Zlata odličnost