Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999

Kazalo

3664. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke, stran 9970.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
1. člen
Ta uredba določa merila za razvrstitev vozil v cestninske razrede, višino cestnine za posamezen cestninski razred in način plačevanja cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke.
2. člen
Vozila, s katerimi se opravljajo prevozi skozi cestni predor Karavanke, se glede na število osi in višino vozila nad prvo osjo razvrščajo v pet cestninskih razredov:
1. razred:   vozila z dvema osema in višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m;
2. razred:   vozila z več kot dvema osema in višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m;
3. razred:   vozila z dvema osema in višino vozila nad prvo osjo nad 1,30 m;
4. razred:   vozila s tremi osmi in višino vozila nad prvo osjo nad 1,30 m;
5. razred:   vozila z več kot tremi osmi in višino vozila nad prvo osjo nad 1,30 m.
Za razvrščanje skupine vozil v cestninske razrede iz prejšnjega odstavka se upošteva skupno število osi na vlečnem in priklopnem vozilu.
3. člen
Višina cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke (v nadaljnjem besedilu: cestnina) je odvisna od cestninskega razreda, v katerega je razvrščeno vozilo.
Višina cestnine za prvi cestninski razred se določi v tolarski protivrednosti za 90 avstrijskih šilingov (ATS), obračunani po srednjem tečaju iz tečajne liste Banke Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tečajna lista). Za drugi, tretji, četrti in peti cestninski razred se cestnina določi tako, da se znesek cestnine za prvi cestninski razred pomnoži s faktorjem 1,5 za drugi, 1,5 za tretji, 2,0 za četrti in 3,56 za peti cestninski razred.
4. člen
Cenik cestnine določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. tako, da zaokroženi zneski cestnine za posamezne cestninske razrede, določeni na podlagi drugega odstavka prejšnjega člena, ne odstopajo od izračunanih za več kot pet odstotkov.
Cenik cestnine se spremeni, če se srednji tečaj ATS po tečajni listi spremeni za več kot pet odstotkov.
Višina cestnine mora biti objavljena na vstopni cestninski postaji predor Karavanke – jug. Cestnina se na ceniku določi v tolarjih in ATS.
5. člen
Cestnina se lahko plačuje s tujimi valutami, ki so s sklepom Vlade Republike Slovenije določene za plačevanje cestnine na slovenskih cestah.
Višina cestnine v tuji valuti se izračuna iz njene tolarske vrednosti po tečaju za odkup deviz poslovne banke, ki opravlja odkup deviz iz naslova plačila cestnine. Višina cestnine v tuji valuti lahko odstopa od izračunane za največ deset odstotkov, če so odstopanja potrebna zaradi zagotovitve enake višine cestnine v tuji valuti na cestninskih postajah predor Karavanke – jug in predor Karavanke – sever.
Pri plačilu cestnine s tujo valuto se preostanek plačila nad zneskom cestnine vrne v tolarjih. Tolarski zneski vračila se pri tem zaokrožijo na deset tolarjev navzdol.
6. člen
Ne glede na določbi drugega odstavka 3. člena in drugega odstavka prejšnjega člena te uredbe se pri plačilu cestnine v ATS upošteva naslednja višina cestnine po zaporedju cestninskih razredov: 90 ATS, 135 ATS, 135 ATS, 180 ATS in 320 ATS, preostanek plačila pa se vrača v ATS.
7. člen
Uporabnik cestnega predora Karavanke plača cestnino na vstopni cestninski postaji predor Karavanke – jug.
Plačilo cestnine je gotovinsko ali brezgotovinsko.
8. člen
Uporabnik, ki večkrat uporablja predor Karavanke, si lahko pri plačevanju cestnine za osebno vozilo zagotovi popust z nakupom naslednjih točkovnih kart:
– s prenosljivo točkovno karto, na katero se prizna popust v višini 33,3 odstotka od zneska cestnine za število voženj, ki jih dovoljuje karta, in z veljavnostjo eno leto od dneva njene izdaje;
– z neprenosljivo točkovno karto, vezano na registrsko številko osebnega vozila, na katero se prizna popust v višini 66,6 odstotka od zneska cestnine za število voženj, ki jih dovoljuje karta, in z veljavnostjo en mesec od dneva njene izdaje.
Točkovne karte lahko uporabnik predora Karavanke kupi na cestninski postaji predor Karavanke – jug.
Brezgotovinsko plačilo cestnine se na cestninskih postajah predor Karavanke – jug in predor Karavanke – sever lahko opravi s slovensko ali avstrijsko točkovno karto.
9. člen
Cestnina se lahko plačuje s kreditnimi karticami, ki jih določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. in označi na ceniku iz 4. člena te uredbe.
Podjetju, ki pri plačilu cestnine za tovorna vozila s kreditno kartico DKV ali UTA v koledarskem letu preseže tolarsko protivrednost 5000 ATS, določeno po istem tečaju kot cestnina, se za nadaljnja plačila cestnine prizna 10-odstotni popust. Za plačilo prve cestnine s popustom za tovorno vozilo se šteje tisto, katerega vrednost je v celoti preko tega zneska.
10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, prenehata veljati uredba o določitvi višine in načina plačevanja cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke (Uradni list RS, št. 6/94) in odredba o določitvi višine cestnine za cestni predor Karavanke (Uradni list RS, št. 69/95).
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 425-05/99-1
Ljubljana, dne 9. septembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost