Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1999 z dne 3. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1999 z dne 3. 9. 1999

Kazalo

3523. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Semič, stran 9134.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95 in 44/96 – odl. US), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Semič
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Semič, št. 07-16/96 z dne 24. 4. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Semič na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Semič je izdelan v treh izvodih za 4318 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v Občini Semič, oziroma v katastrskih občinah Pribišje, Štrekljevec, Sodji vrh, Črešnjevec, Vinji vrh, Semič, Brezje ter Kot.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Semič je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Črmošnjice, Črmošnjice 1, Semič, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 58, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Semič.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-7/11-97
Ljubljana, dne 4. avgusta 1999.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost