Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3487. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 1999, stran 9076.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98) in 18. člena statuta Občine Žirovnica je Občinski svet občine Žirovnica na 9. redni seji dne 3. 8. 1999 sprejel
S K L E P
o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 1999
1. člen
Ta sklep ureja enkratni prispevek za novorojence v Občini Žirovnica, rojene v letu 1999, določa upravičence, višino dodatka, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje prispevka.
2. člen
Enkratni prispevek za novorojence je enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev pod pogojem, da:
– je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Žirovnica,
– je otrok državljan Republike Slovenije in ima otrok stalno prebivališče v Občini Žirovnica.
4. člen
Višina prispevka za novorojenca je 20.000 SIT neto.
5. člen
Pravico do prispevka za novorojenca uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma.
6. člen
Upravičenec uveljavlja pravico do prispevka za novorojenca s predložitvijo pisnega zahtevka pri Občinski upravi občine Žirovnica. Zahtevek mora upravičenec posredovati najkasneje do 31. 12. 1999 oziroma do 10. 1. 2000, če je otrok rojen po 20. 12. 1999.
7. člen
Zahtevku iz prejšnjega člena mora upravičenec priložiti:
– rojstni list otroka,
– potrdili o stalnem bivališču in državljanstvu upravičenca,
– številko žiro računa, tekočega računa ali hranilne knjižice upravičenca,
– EMŠO upravičenca,
– davčno številko upravičenca.
8. člen
Prispevek za novorojenca se nakaže tistemu, ki je uveljavljal pravico do otroškega dodatka, na žiro ali tekoči račun ali hranilno knjižico.
9. člen
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe ali Centra za socialno delo lahko odloči, da se prispevek za novorojenca dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-02-1/99
Žirovnica, dne 4. septembra 1999.
Podžupan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, gradb. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti