Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3486. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žirovnica, stran 9076.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98), 60. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Žirovnica na 9. redni seji dne 3. 8. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žirovnica
1. člen
Dopolni se 15. člen tako, da se doda šesta alinea, ki glasi:
– opravlja naloge inšpekcijskega nadzorstva nad občinskimi cestami.
2. člen
Doda se nov, 18.a člen, ki glasi:
V občinski upravi se opravljajo dela in naloge GEO-informacijskega centra – GIC.
Naloge GIC so:
– uvaja, razvija in vzdržuje informacijski sistem,
– za uporabnike in vzdrževalce podatkov na občinski upravi pridobiva in zagotavlja informacijsko infrastrukturo iz državnih baz podatkov v digitalni obliki,
– evidentira in dokumentira prostorske podatke na lokalni ravni za bazo CEPP (Centralna Evidenca Prostorskih Podatkov), skrbi za povezave in pretok informacij ter zaščito podatkov,
– pripravlja tehnični del gradiv za opravila in naloge notranjih organizacijskih nalog obline, ki se povezujejo z geoinformatiko,
– skrbi za vzdrževanje in nemoteno delovanje sistemov geoinformacijskega centra Občine Žirovnica,
– opravlja druge naloge s področja geoinformatike.
3. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva ter cestne inšpekcije, se določijo s posebnim odlokom.
4. člen
Doda se nov, 19.a člen, ki glasi:
Za opravljanje skupno dogovorjenih nalog z drugimi občinami, se lahko ustanovijo organi skupne občinske uprave.
Njihova organizacija, pristojnosti ter naloge se določijo s posebnim odlokom.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-01/5-99
Podžupan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, gradb. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti