Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3477. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mokronog, stran 9064.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 74/98) ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 6. seji dne 4. 8. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mokronog
1. člen
V odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mokronog (Uradni list RS, št. 20/97) se spremeni in dopolni, 3. člen in glasi:
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja naselij Krajevne skupnosti Mokronog in Trebelno, in sicer naselja: Beli Grič, Bruna vas, Dolenje Laknice, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje Laknice, Hrastovica, Križni vrh, Log, Martinja vas pri Mokronogu, Mokronog, Most, Ostrožnik, Pugled pri Mokronogu, Puščava, Ribjek, Slepšek, Srednje Laknice, Sv. Vrh, Bitnja vas, Vrh pri Trebelnem, Bogneča vas, Brezje pri Trebelnem, Brezovica pri Trebelnem, Cerovec pri Trebelnem, Cikava, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Čužnja vas, Dolenje Zabukovje, Drečji vrh, Gorenje Zabukovje, Gorenji Mokronog, Jelševec, Maline, Mirna vas, Ornuška vas, Podturn, Radna vas, Roje pri Trebelnem, Štatenberk, Trebelno, Velika Strmica.
V okviru zavoda se organizira podružnična šola za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje naselij Krajevne skupnosti Trebelno, in sicer: Bitnja vas, Bogneča vas, Brezje pri Trebelnem, Brezovica pri Trebelnem, Cerovec pri Trebelnem, Cikava, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Čužnja vas, Dolenje Zabukovje, Drečji vrh, Gorenje Zabukovje, Gorenji Mokronog, Jelševec, Maline, Mirna vas, Ornuška vas, Podturn, Radna vas, Roje pri Trebelnem, Štatenberk, Trebelno, Velika Strmica, Vrh pri Trebelnem.
Starši imajo pravico vpisati otroka v javni zavod – osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva.
V drug javni zavod – osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
V okviru zavoda se organizira enota vrtca za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti in predšolske vzgoje.
Ime enote vrtca je Osnovna šola Mokronog – VVE Mokronog.
2. člen
Spremeni in dopolni se drugi odstavek 4. člena, in glasi:
V okviru dejavnosti zavoda sodijo še:
– M/80.422   – drugo izobraževanje, d.n.,
– H/55.52   – priprava in dostava hrane (catering),
– H/55.51   – dejavnost menz,
– I/60.23   – drug kopenski potniški promet,
– O/92.32   – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.511   – dejavnost knjižnic,
– O/92.623   – druge športne dejavnosti.
.3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026/4-1997
Trebnje, dne 4. avgusta 1999.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti