Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3467. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za lokacijski načrt za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu), b) osnutka lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu, stran 9033.

Na podlagi 12. in 45. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Mestne občine Novo mesto dne 13. 7. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi
a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto
(programska zasnova za lokacijski načrt za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu)
b) osnutka lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu
1. člen
Javno se razgrneta osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša na programsko zasnovo za lokacijski načrt za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu in osnutek lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine in lokacijski načrt), ki ju je izdelalo podjetje ACER d.o.o. iz Novega mesta.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine, ki se razgrinjajo, se nanašajo na programsko zasnovo za lokacijski načrt za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu od table Novo mesto pod Dobravo do križišča pri objektu policije in v zvezi s tem na novo opredelitev namembnosti zemljišč na območju predvidene rekonstrukcije ceste. Spreminjata in dopolnjujeta se tekstualni in grafični del prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Osnutek lokacijskega načrta določa merila in pogoje rekonstrukcije Ljubljanske ceste v Novem mestu od table Novo mesto pod Dobravo do križišča pri objektu policije.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto ter osnutek lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu bosta v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor javno razgrnjena v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih krajevnih skupnosti Bučna vas (gasilski dom) in Bršljin (avla bivše upravne stavbe GIP Pionir, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto) trideset dni, in sicer od 1. septembra do 30. septembra 1999.
V času javne razgrnitve bosta organizirani tudi javni obravnavi v tangiranih krajevnih skupnostih (Bučna vas in Bršljin) in strokovna obravnava v prostorih Mestne občine Novo mesto. Obvestilo o času in kraju javnih obravnav ter strokovne obravnave bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve dokumentov podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na krajih razgrnitve, kjer jih vpišejo v knjige pripomb ali pa jih pošljejo na naslov: Mestna občine Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve, Novi trg 6, Novo mesto.
Št. 352-01-2/95-19
Novo mesto, dne 13. julija 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti