Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3452. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 1998, stran 8999.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 1/99) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 8. seji dne 22. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 1998
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 1998, ki obsega tudi račun financiranja in račun sredstev stalne proračunske rezerve Občine Krško.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki občinskega proračuna po zaključnem računu 1998 znašajo:
SIT
1. Proračun
– prihodki                   3.014,457.536,12
– odhodki                    2.936,070.762,00
– presežek prihodkov                78,386.774,12
2. Račun financiranja
– prihodki                         0,00
– odhodki                     54,384.890,00
– primanjkljaj                   54,384.890,00
3. Povečanje sredstev na računu          24,001.884,12
4. Stalna proračunska rezeva
– prihodki                     31,295.443,79
– odhodki                     27,216.454,60
– presežek prihodkov                4,078.989,19
3. člen
Odhodki računa za financiranje bremenijo prihodke proračuna, presežki prihodkov iz 2. člena tega odloka pa se prenesejo v proračun Občine Krško za leto 1999.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov ter prikaz razporeditve sredstev proračuna po uporabnikih – posebni del – sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Sestavni del tega odloka so tudi zaključni računi krajevnih skupnosti, ki obsegajo:
SIT
1. Krajevna skupnost Brestanica
– prihodki                     13,134.890,62
– odhodki                     13,439.122,61
– primanjkljaj prihodkov               –304.232,29
2. Krajevna skupnost Dolenja vas
– prihodki                     14,351.647,72
– odhodki                     11,885.647,09
– presežek prihodkov                2,466.000,63
3. Krajevna skupnost Gora
– prihodki                     4,471.160,43
– odhodki                      1,182.760,29
– presežek prihodkov                3,288.400,14
4. Krajevna skupnost Koprivnica
– prihodki                     9,288.798,67
– odhodki                      8,305.402,10
– presežek prihodkov                 983.396,57
5. Krajevna skupnost Kostanjevica
– prihodki                     14,242.603,40
– odhodki                     11,019.603,70
– presežek prihodkov                3,222.999,70
6. Krajevna skupnost Krško
– prihodki                     45,716.548,89
– odhodki                     41,148.340,31
– presežek prihodkov                4,568.208,58
7. Krajevna skupnost Krško polje
– prihodki                     9,675.470,74
– odhodki                      6,214.829,64
– presežek prihodkov                3,460.641,10
8. Krajevna skupnost Leskovec
– prihodki                     10,818.632,62
– odhodki                      9,499.092,82
– presežek prihodkov                 644.539,80
9. Krajevna skupnost Podbočje
– prihodki                     15,639.059,19
– odhodki                     12,578.856,05
– presežek prihodkov                3,060.203,14
10. Krajevna skupnost Raka
– prihodki                     18,514.464,27
– odhodki                     18,336.184,24
– presežek prihodkov                 178.280,03
11. Krajevna skupnost Rožno Presladol
– prihodki                     8,729.876,61
– odhodki                      6,270.861,75
– presežek prihodkov                2,459.014,86
12. Krajevna skupnost Senovo
– prihodki                     24,422.902,09
– odhodki                     24,106.469,98
– presežek prihodkov                 316.432,11
13. Krajevna skupnost Senuše
– prihodki                     4,578.912,53
– odhodki                      3,715.865,01
– presežek prihodkov                 863.047,52
14. Krajevna skupnost Veliki Podlog
– prihodki                     6,488.445,34
– odhodki                      3,981.484,90
– presežek prihodkov                2,506.960,44
15. Krajevna skupnost Veliki Trn
– prihodki                     11,815.749,49
– odhodki                     10,497.243,36
– presežek prihodkov                1,318.506,13
16. Krajevna skupnost Zdole
– prihodki                     15,286.199,67
– odhodki                     11,879.444,44
– presežek prihodkov                3,406.755,23
Presežki prihodkov se prenesejo kot prihodki krajevnih skupnosti v naslednje leto.
6. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-2/99
Krško, dne 22. julija 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti