Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3443. Sklep o razpisu referenduma za sofinanciranje rekonstrukcije in asfaltiranja javnih poti v Stari Oselici, Podjelovem brdu, Lanišah in Hobovšah pri Stari Oselici, stran 8985.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96 – odl. US) in 37. člena statuta Krajevne skupnosti Sovodenj, je Svet krajevne skupnosti Sovodenj na 3. seji dne 21. 7. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za sofinanciranje rekonstrukcije in asfaltiranja javnih poti v Stari Oselici, Podjelovem brdu, Lanišah in Hobovšah pri Stari Oselici
1. člen
Razpiše se delni referendum za rekonstrukcijo in asfaltiranje krajevnih cest:
– Stara Oselica–Zapotok, Vrhovc, Bukovčen;
– Podjelovo brdo–Ragarce, odcep Tajnik;
– Laniše–Podosojnice, Matevžin;
– Hobovše–Započival–Travnk.
2. člen
Samoprispevek se uvede za krajane, uporabnike cest, ki so navedene v 1. členu in za lastnike nepremičnin na teh območjih, ki nimajo tam stalnega bivališča.
Seznam se nahaja v evidenci KS Sovodenj.
3. člen
Posamezno gospodinjstvo plača samoprispevek v višini, ki je določena z razdelilnikom v KS. Razdelilnik se hrani v evidenci KS Sovodenj.
Zavezanci se lahko sami odločijo o tem, v koliko obrokih bodo poravnali svojo obveznost, vendar morajo vse obveznosti poravnati do 31. 12. 2003.
4. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v določenem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov (15. člen zakona o samoprispevku, Uradni list SRS, št. 35/85).
5. člen
Samoprispevek je razpisan za dobo od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.
6. člen
Za postopek glasovanja za izvedbo delnega referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96 – odl. US).
7. člen
Volilna komisija KS Sovodenj bo vodila postopek referenduma, ugotovila rezultate glasovanja in izdala poročilo o izidu referenduma, ki se objavi v Uradnem listu RS. Glasovali bodo uporabniki cest, ki so navedene v 1. členu tega razpisa.
8. člen
Na delnem referendumu za uvedbo samoprispevka, ki bo dne 3. 9. 1999, v sejni sobi gasilskega doma v Sovodnju, se glasuje tajno, z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST SOVODENJ
Na delnem referendumu za uvedbo samoprispevka za sofinanciranje asfaltiranja krajevnih cest Stara Oselica, Podjelovo brdo in Laniše glasujem:
ZA                                  PROTI
                  pečat KS Sovodenj
Glasuje se tako, da se obkroži ZA, če se glasovalec(ka) z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma se obkroži PROTI, če se glasovalec(ka) z uvedbo samoprispevka ne strinja.
9. člen
Sredstva, zbrana s tem samoprispevkom, so namenska in se bodo uporabila izključno za izvajanje del, navedenih v 1. členu. Evidenca zbranih sredstev se vodi za vsak odsek posebej.
10. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet krajevne skupnosti Sovodenj.
Svet KS Sovodenj poroča o realizaciji programa in o porabi sredstev zavezancem na krajevno običajen način.
11. člen
Zavezancem se plačani zneski posebnega samoprispevka odštevajo od osnove dohodnine (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95).
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sovodenj, dne 21. julija 1999.
Predsednik
Sveta KS Sovodenj
Janez More l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti