Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3180. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor, stran 8590.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter 7. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet občine Tabor na 7. redni seji dne 28. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor
1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Tabor in ceste med naselji v Občini Tabor in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti v naseljih in med naselji so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z odločbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. z dne 15. 7. 1999.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 75/98).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tabor, dne 28. junija 1999.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

AAA Zlata odličnost