Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3147. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komenda, stran 8513.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 36/99) je Občinski svet občine Komenda na 6. seji dne 22. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komenda
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP). Lokalne ceste v naselju z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v podkategorije: na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v naselju Komenda.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Komenda in ceste med naselji v Občini Komenda in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naselju, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Komenda in med naselji v Občini Komenda in sosednjih občin so:
5. člen
Zbirne krajevne ceste (LZ) v Občini Komenda so:
6. člen
Javne ceste (JC) v Občini Komenda so:
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank od 14.06.1999.
8. člen
Grafični del kategorizacije javnih cest v občini Komenda je prikazan na pregledni karti v merilu 1:25000 in je na vpogled v prostorih Občine Komenda.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 087-1/99
Komenda, dne 22. junija 1999.
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l. r.

AAA Zlata odličnost