Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3144. Sklep o premoženjski bilanci Občine Kočevje, stran 8511.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 67/97 – odločba US in 56/98) sta Občinska sveta občine Kočevje na 4. redni seji dne 19. 4. 1999 in Občine Kostel na 5. redni seji dne 15. 6. 1999 sprejela
S K L E P
o premoženjski bilanci Občine Kočevje
I
Sprejme se premoženjska bilanca Občine Kočevje na dan 31. 12. 1998
II
Skupno premoženje Občine Kočevje na dan 31. december 1998 znaša po knjigovodskih izkazih 4.454,394.000 SIT.
III
Tabela konsolidirana – premoženjska bilanca je sestavni del tega sklepa.
IV
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401/3/99-0121
Kočevje, dne 1. julija 1999.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

AAA Zlata odličnost