Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1999 z dne 10. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1999 z dne 10. 8. 1999

Kazalo

3098. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije, stran 8391.

Na podlagi 24. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, Uradni list RS, št. 59/96 in 45/99) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US in 29/95) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije
1. člen
V pravilniku o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Uradni list RS, št. 35/98 in 48/98 – popravek) se za 8. členom doda nov 8.a člen, ki se glasi:
“8.a člen
Določbe prejšnjega člena, ki se v zvezi z odgovornimi projektanti nanašajo na pooblaščene inženirje in njihove identifikacijske številke, se smiselno uporabljajo tudi za tehnike in inženirje, ki so vpisani v posebni imenik odgovornih projektantov pri Inženirski zbornici Slovenije.”
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-00-36/99
Ljubljana, dne 3. avgusta 1999.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost